Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Костенко Олександр Миколайович
Костенко Олександр Миколайович
Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, завідуючий відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Народився 4 жовтня 1949 р. у с. Щербанівське Вознесенського р-ну Миколаївської обл. у сім'ї робітників.

У І973 - 1978 рр. навчався на юридичному факультеті Київського університету ім. Тараса Шевченка.
Після закінчення вузу працював адвокатом у Миколаївській обласній колегії адвокатів.

У 1979 - 1982 рр. навчався в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З листопада 1982 р. працює в цій же установі - молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, з 1996 р. - провідним науковим співробітником, а з 1999 р. – завідуючим відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою. Займається педагогічною діяльністю: є завідуючим кафедрою кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, професором Національного університету “Києво-Могилянська академія”. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України.

У 1983 р. О.М. Костенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Співвідношення раціонального та емоціонального в кримінології" (спеціальність 12.00.08), у 1995 р. - на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему "Воля і свідомість злочинця (дослідження із застосуванням принципу натуралізму)" (спеціальність 12.00.08).

Основну увагу в науковій діяльності приділяє методологічним проблемам пізнання людської поведінки з метою знайти засоби розв'язання фундаментальних і прикладних завдань юриспруденції і кримінології, спрямованих на забезпечення соціального порядку.

Результати пошуку наступні;
- сформульовано принцип соціального натуралізму, за допомогою якого стає можливим досліджувати природну основу соціального порядку та інших соціальних явищ, у тому числі тих, якими займаються юриспруденція і кримінологія;
- сформульовано принципи так званої "універсальної конституції природи": принцип годинника, принцип обміну, принцип стратифікації, що дає змогу по новому розглядати механізм людської поведінки, зокрема тієї, що порушує соціальний порядок;
- встановлено, що коренем будь-якого зла, в тому числі такого порушення соціального порядку, як злочин, є воля, не узгоджена із законами природи, тобто свавілля. Визначено закономірності формування у людини комплексу свавілля та ілюзій і прояву його у вигляді поведінки, що порушує соціальний порядок, зокрема кримінальної поведінки;

розроблено:
- генераційно-регуляційну модель людської поведінки, різновидом якої є кримінальна поведінка;
- конкурентно-репресивну модель протидії злочинності;
- запропоновано новітню концепцію природного права та концепцію забезпечення соціального порядку за формулою "культура плюс законодавство", так звану “інструментальну” концепцію законодавства.

На даний час О.М. Костенко займається: дослідженням феномена людського свавілля, проявом якого є всі види соціального зла, зокрема злочинність та інші порушення норм права і моралі; розробкою культурологічного підходу до протидії свавіллю, зокрема вивченням ролі соціальної культури громадян (у тому числі правової культури) і ролі законодавства у створенні соціального порядку; розробкою концепції кримінологічної безпеки; дослідженнями у галузі політичної кримінології; розробкою сучасної доктрини кримінального права.

Результати його наукової діяльності - понад 110 наукових праць, серед яких 2 індивідуальні монографії, 10 розділів у колективних монографіях та ін. За цикл наукових праць "Закон і злочин: соціопсихологічні дослідження" у 1995 р. йому була присуджена премія ім. М.П. Василенка НАН України.
Зокрема, слід також відзначити: Криминальный произвол (социо-психология воли и сознания преступника). - К., 1990; Особистість правопорушника, який вчиняє екологічні злочини / Боротьба з екологічними злочинами (кримінально-правове і кримінологічне дослідження). - К., 1994; Трикутник долі / Віче. - 1993. - № 6; Концепція природного права і законодавство / Правова держава. - 1996. - Вип. 7; Зашморг на злочинність / Віче. - 1997. - № 7; Уголовное наказание в системе средств борьбы с преступностью / Уголовное наказание. - Киев - Донецк, 1997; Культура і закон / Правова держава. - 1998. - Вип. 9; Проблеми кримінологічної безпеки / Правова держава. – 1999. – Вип. 10; Основне питання правознавства з позиції соціального натуралізму / Проблеми філософії права. – 2003. – Т. 1; Проблеми кримінального права, кримінології та судоустрою / Правова держава. Спеціальний випуск. – 2004; Кримінальний кодекс і доктрина / Право України. – 2004. - № 7; Соціальний натуралізм як ідеологічний принцип юриспруденції і кримінології / Вісник Академії правових наук України. – 2004. - № 4; Феномен “помаранчевої революції” у світлі політичної кримінології / Віче. – 2005. - № 1.

Службова адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Тел. 278-32-68.

 

 


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Керуючий справами РІ КУП НАНУ: (0362) 62-05-89
Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62
Більше »

Випадкова фотографія

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки Рівненського інституту КУП НАНУ

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки