Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Бевз Світлана Іванівна
Бевз Світлана Іванівна
ushina.jpg
Кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри
підприємницького права
Народилася 29 березня 1981 року в м. Києві.

У 1998 – 2003 р.р. навчалася в Київському національному торговельно – економічному університеті на факультеті економіки, менеджменту та права.
З 2003 року працювала на кафедрі комерційного права Київського національного торговельно – економічного університету.
У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні ( організаційно – правовий аспект)» (спеціальність 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
З 2008 року працює в Київському університеті права НАН України.
Напрямками наукової діяльності є дослідження проблем та колізій правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Результати наукової діяльності відображено в монографії та в наукових працях, які опубліковані у фахових виданнях, зокрема:
- Суть державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. - №4 (16).
- Адміністративна відповідальність у зовнішній торгівлі: поняття та підстави // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №9.
- Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі // Університетські наукові записки. 2005. - №3 (15).
- Заходи адміністративного попередження (запобігання) правопорушень в зовнішній торгівлі та заходи адміністративного припинення цих правопорушень // Держава і право. – 2005. - №29.
- Вдосконалення правового регулювання адміністративних процедур у сфері легітимації зовнішньоторговельних операцій // Право України. - 2005. - №11.
- До питання вдосконалення державного регулювання зовнішньої торгівлі // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу ‘2004”. Том 48. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004
- Деякі прогалини в правовому забезпеченні державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XII міжвуз. студ. наук. конф., м. Запоріжжя, 20 травня 2004 р.: У 2ч. – Ч.2 / Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”; студентське наук. тов-во. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004.
- Правові проблеми адміністративного впливу держави на зовнішню торгівлю // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004.
- Система органів державного регулювання зовнішньої торгівлі // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.
- Деякі проблеми правового регулювання обмежень у зовнішній торгівлі в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (17-19 травня 2005, м. Ялта) / Відп. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.
- Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2007.
- Право на зовнішньоекономічну діяльність фізичних осіб // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 2007.
- Принципи державного регулювання зовнішньої торгівлі: поняття та законодавче закріплення / / Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць. / відп. ред. В.Ф. Опришко. – 2008. - №8.
- Сучасний стан та деякі колізії правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Вісник господарського судочинства. – 2009. - №1.
 


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Керуючий справами РІ КУП НАНУ: (0362) 62-05-89
Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62
Більше »

Випадкова фотографія

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки Рівненського інституту КУП НАНУ

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки