Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Артерчук Тетяна Олександрівна
savchin.jpg
Викладач кафедри гуманітарних дисциплін
       Народилася в 1979 р. у м. Херсон в родині інженерів.

    У 2000 р. закінчила з відзнакою Херсонський державний педагогічний університет, спеціальність: німецька мова та література, англійська мова та література.
       У 2001 р. отримала диплом магістра за своєю спеціальністю.
  з 2001 р. вчитель англійської мови у загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №47 м. Херсон
      У 2005 – 2006 рр. викладач німецької мови у Рівненському технікумі технологій та дизайну НУВГП.
   У 2006 – 2007 рр. викладач кафедри теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту слов’янознавства, за сумісництвом (німецька мова для майбутніх перекладачів).
     З вересня 2006 р. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Рівненського
інституту Київського університету права НАН України (німецька та англійська мови), розробила методичні матеріали з німецької мови для студентів-правознавців І-ІІІ курсів денного та заочного відділень.
     У 2009 р. стажувалася в освітніх закладах ФРН (м. Берлін).
   У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, тема дослідження «Релігійне виховання молоді в закладах загальної середньої освіти ФРН (1945-2005 рр)».
Автор навчально-методичного посібника Релігійне виховання у закладах загальної середньої освіти ФРН (друга половина ХХ – початок ХХІ сторіччя) (2010) та 12 наукових публікацій.

    Наукові публікації у фахових виданнях:

1. Артерчук Т.О. Морально-етичне виховання у школах Німеччини: міжкультурні зв‘язки / Т.О. Артерчук // Наукові записки. Національний університет „Острозька академія”. Серія: Психологія та педагогіка. – 2006. – Випуск 7. – С. 7 – 15.
2. Артерчук Т.О. Релігійне виховання як проблема у німецькій педагогіці / Т.О. Артерчук // Наукові записки. Національний університет „Острозька академія”. Серія : Психологія та педагогіка. – 2009. – Випуск 13. – С. 21 – 32.
3. Жуковський В.М., Артерчук Т.О. Етапи релігійного виховання школярів у ФРН у 1945-2010 рр. / В.М. Жуковський, Т.О. Артерчук // Наукові записки. Національний університет „Острозька академія”. Серія : Психологія і педагогіка. – 2010. – Випуск 15. – С. 53 – 63.
4. Артерчук Т.О. Релігійне виховання німецьких школярів в роки повоєнної реставрації 1945-1955 рр. / Т.О.Артерчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2010. – Випуск 26. – С. 203 – 210.
5. Артерчук Т.О. Проблеми стандартизації навчального предмета „Релігія” у ФРН (кінець 50-х – 70-ті рр. ХХ ст.) / Т.О. Артерчук // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2010. – Випуск 20. – С. 124 – 130.
6. Артерчук Т.О. Релігійне виховання учнівської молоді в Німеччині у 80 – 90-ті рр. ХХ ст. / Т.О.Артерчук //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. –  № 6. – С. 89 – 95.
Публікації в зарубіжних виданнях

7. Жуковский В.Н., Артерчук Т.А. Этапы религиозного воспитания школьников в ФРГ после 1945 г. / В.Н. Жуковский, Т.А. Артерчук // Вестник русской христианской гуманитарной академии. – 2010. – том 11. – Вып. 3. –  С. 234 – 240.
8. Артерчук Т.А. Преподавание религии в немецкой системе среднего общего образования [Электронный ресурс] // Цивилизация – культура – образование: из прошлого в будущее [Текст]: Материалы Международной научн.-практ. конф. 30 марта 2009 г.: в 2 ч. / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. А.Ф. Яфальян. – 2 ч. – Екатеринбург, 2009. – Режим доступа : http://www.yafalian.ru/konfer/091.pdf
Тези доповідей у збірниках наукових конференцій
9. Артерчук Т.О. Культурно-історичні передумови релігійного виховання шкільної молоді у ФРН та Україні у ХХІ столітті / Т.О. Артерчук // Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства „Афіна” кафедри культурології. Матеріали IV Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф. „Культура ХХІ століття: стан, проблеми, перспективи” 12 – 13 листопада  2008 року. – 2008. – Випуск 7. – том ІІ. – С. 136 – 142.
10. Артерчук Т. Християнство та шкільна освіта у Німеччині у другій половині ХХ ст. / Т. Артерчук // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. „Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду” 28 – 29 листопада 2008 р. м. Острог. – С. 10 – 17.
11. Артерчук Т.О. Шляхи підготовки вчителів релігії в об’єднаній Німеччині / Т.О. Артерчук // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. „Простір гуманітарної комунікації: трансформації академічного дискурсу” 23 – 25 жовтня 2010 р. м. Київ. – 2010. – С. 66 – 78.

Інші публікації
12. Артерчук Т. Урок релігії в державних загальноосвітніх школах Німеччини / Т.Артерчук // Слово вчителю. – 2008. – 3. – С. 22 – 27.

Службова адреса: м. Рівне, майд. Короленка 5, каб. 211., тел 8 (0362) 26-46-01

 


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Керуючий справами РІ КУП НАНУ: (0362) 62-05-89
Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62
Більше »

Випадкова фотографія

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки Рівненського інституту КУП НАНУ

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки