Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Бібліотека >> Монографії
Перелік монографій у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ
Перелік монографій у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ


Теорія держави і права
1.Бошицький Ю.Л. Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: Монографія - К.: , 2010
2. Власов Ю.А. Проблеми тлумачення норм права: Монографія.– К., 2001
3. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: Монографія / За заг.ред.проф. Ю.Л.Бошицького. – К., 2009 
4. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка: Монографія.- К., 2001
5.Дідич Т.О. Нормопроектування: питання теорії та методології: Монографія. – К., 2010
6. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження : Монографія / Відп. ред. С.В. Бобровник.– К., 2004
7. Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу: Монографія.– К., 2008
8. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія.– К., 1998
9. Копоть В.О. Правовий реалізм : Монографія . – К., 2010
10.Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: Монографія.– Х., 2012
11. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія/ Відп. ред. Ю.С. Шемшученко.- К., 2008
12. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. — К., 2002
13. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія.– К., 2000
14. Пасмор Ю.В. Напрями консолідації в інформаційному забезпеченні правової науки України: соціально- комунікаційний аспект: Монографія.– Х., 2013
15. Правові основи розвитку сучасних політичних систем:досвід та перспективи: Монографія.– К., 2013
16.Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія / За ред. Сіренка В.Ф..– К., 2003
17. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: Монографія.– К., 2013
18. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець 19- поч. 20 ст.): Монографія.– К., 2004
19. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / За ред. Шемшученка Ю.С.– К., 2006
Історія держави і права
1. Бондарчук Т.І. Західноруське право: дослідження і дослідники / Відп. ред. І.Б.Усенко: Монографія.– К., 2000
2. Кресін О.В. Політико-правова спадщина політичної еміграції першої полов. 17 ст.: Монографія.– К., 2001
3. Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціалізму 1917-1920 р.р. Теоретико-методологічний аспект: Монографія.– К., 2002
4. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941): Монографія.– К., 2002
5. Сало І.В. та ін. Формування і розвиток державності, економіки та науки України.– Суми, 2003
6. Правовий звичай як джерело українського права ( ІХ-ХІХст.) / За ред. І.Б. Усенка.- К., 2006
Конституційне право
1.Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол.монографія/ За ред. Кравченка В.В., Баймуратова М.О., Батанова О.В. - К., 2007
2.Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2010
3. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2001.
4. Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: Монографія.– К., 2001
5. Гультай М.М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя: Монографія.– Х., 2013
6. Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2003
7. Корпань О.В. Правові проблеми організації місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2001
8. Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи/ За ред. Ю.С. Шемшученка.- К: Юридична думка, 2005
9. Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз: Монографія.– К., 2004
10. Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парлам. вибори в Україні: правові і політ. проблеми: Монографія– К., 2003
11. Магда С.О. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов’язків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів: Монографія.– Х., 2015
12. Мартинюк Р.С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз: Монографія.– Острог, 2007
13. Майданник О.О. Контрольна функція парламентаризму України: теорія та практика реалізації: Монографія.Частина перша. Загальна теорія контрольної функції Верховної Ради україни.– К., 2014
14. Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: Монографія.– Х., 2009
15. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія.– К., 2008
16. Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : Монографія . –К., 2010
17. Петришин О.О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз: Монографія.– Х., 2014
18. В.Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. — К., 2000
19. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія.–Х., 2009
20. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. — К., 2003
21. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія / За ред. Олуйка В.М.– К., 2008
22. В.І.Семчик, В.Ф.Сіренко, В.В.Цвєтков. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К.: Оріяни, 1998. — 364 с.
23. Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія.– К., 2000
24. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: Монографія.– К., 2013
25. Трачук П.А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ: Монографія.– Ужгород, 2006
26. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка. — К., 1999
27. Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико- методологічні аспекти: Монографія.– К., 2009
28. Цветков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – управління – бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія.– К., 2001
29. Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел конституційного права України: Монографія.– К., 2009
30. Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: Монографія.– К., 2008
31. Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада: Монографія .– К., 2004
Адміністративне право
1. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади.– К., 2004
2. Бєлєвцева В.В. Організаційно-правове забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України : Монографія .– Х., 2013
3. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія.– К., 1998
4. Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. За заг. ред. В.Б. Авер'янова.– Київ, 1999
5. Кисіль С.П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток. — К., 1999.
6. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія.– К., 2002
7. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія.– Х., 2002
8. Кордун О.О. та ін. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Монографія.– К., 2000
9. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія.– К., 2001
10. Надолішний П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики: Монографія.– 1998
11.Наливайко Л.Р., Грицай І.О. Адміністративно-правові основи регулювання недержавних правозахисних організацій: Монографія.– К., 2013
12. Органи державної влади України / За ред.В.Ф.Погорілка: Монографія.– К., 2002
13.Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.– К., 2003
14. Писаренко Н.Б., Сьоміна В.А. Адміністративно- правові спори (удосконалення порядку вирішення): Монографія.– Х., 2012
15.Смокович М.І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій: Монографія.– К., 2012
16. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія.– Х., 2003
17. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія.– К., 2004
18. Цветков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія.– К., 2003
Фінансове право
1. Актуальні питання науки фінансового права: Монографія / За ред. М.П. Кучерявенко.– Х., 2010
2. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія.–К., 2000
3. Гетманцев Д.О. Фінансово- правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права.– К., 2011
4. Полюхович В.І. Державна податкова служба України: організація та діяльність: Монографія. —К., 1999
5. Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: Монографія.– К., 2006
Господарське право, господарський процес
1. Васильев С.В., Ніколенко Л.М. Доказування та докази у господарському процесі України: Монографія.– Х., 2004
2. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія.– К., 2006
3. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: Монографія.– К., 2010
4. Крайнєв П.П.Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія.– К., 2004
5. Кравченко С.С. Юридична природа корпоративних прав: Монографія.– К., 2010
6. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія.– К., 2004
7. Несинова С.В., Воронко В.С., Чубикіна Т. Господарське право України: Навч. посіб.– К., 2012
8.Подоляк С.А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки: Монографія.– К.,2012
9.Шевченко Н.Г. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств: Монографія.– К., 2014
10. Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України.– К., 2001
Інтелектуальна власність
1. Баймуратов М.А. Авторское право на литературные и художественные произведения: компаративное исследование: Монография.– М., 2012
2. Бошицький Ю.Л., Вишинець І.І.  Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: Монографія.– К., 2011
3. Мала енциклопедія приватного права /За заг. ред. Ю.Л. Бошицького.– К., 2011. 
4. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук, статей / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького.– К.,2006
5. Правова  охорона  винаходів і  корисних  моделей  в  Україні:  проблеми  теорії  та  практики:  Монографія/ За заг.ред. Ю.Л.Бошицький, Я.Г.Воронін - К., 2010.
Цивільне  право
1. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні: Монографія– К., 1996
2. Валах В.В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франций, Германии и США (сравнительно-правовое исследование): Монография.– Х., 2012
3. Договір як універсальна конструкція: Монографія / За ред. Гетьмана, В.І.Борисової.– Х., 2012
4. Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики / За заг.ред. Я.М.Шевченка.– К., 2007
5. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців): Монографія.- К., 1998
6. Інвестиційна діяльність у сільскому господарстві: правові питання: Монографія/ Кол. авторів. / За ред. В.І. Семчика. -К., 2008
7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. - К., 2004
8. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. Святоцького О.Д., Петрова В.Л.– К., 1999
9. Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: Монографія / І.В.Спасібо-Фатєєва, В.І.Борисова, О.П.Печений та ін. – Х., 2013
10. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія.– К., 2007
11.Примак В.Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності: Монографія.– К., 2014
12. Становлення і розвиток цивільно-правових і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Я.М.Шевченко та ін.– К., 2001
13. Шевченко Я.М. та ін.. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія.– К., 2002
14.Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин: Монографія.– К., 2014
15. Харченко О.С. Підстава припинення права власності: Монографія.–К.,2009

Цивільно-процесуальне право
1. Бичкова С.С. Цивіл. процесуаний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія.– К., 2011
2. Комаров В.В. Окреме повадження: Монографія.– Х., 2011
3. Позовне провадження: Монографія / За ред. В.В.Комарова.– Х., 2011
4. Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред. Комарова В.В. : Монография.– Х., 2002
5. Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку: Монографія.– К., 2006

Спадкове право
1. Заїка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія.– К., 2007
Трудове право
1. Обушенко О.М. Правове регулювання охорони праці в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2014
2. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні: Монографія / Відп. ред. Я.М.Шевченко. — Харків,1999
3. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: Монографія.– К., 2003
4. Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників: Монографія / Відп. ред. Н.М.Хуторян.– К., 2005
5. Сидоренко А.С. Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин: Теоретико-практичне дослідження: Монографія.– Х., 2014
6. Сімутіна Я.В.Методи регулювання зароб. плати на сучасн.. етапі (прав. проблеми): Монографія.– К., 2009
7. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кер. авт.колективу, наук.ред. Я.М.Шевченко. — К., 2001
8. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку: Монографія / Відп. ред. Н.М.Хуторян. — К., 1999.                   9. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія.– К., 2002
Право соціального забезпечення
1. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток: Монографія.– К., 2005
2. Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Монографія.– К., 2013
3. Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда: Монография.– К., 2000
Аграрне  право
1. Організаційно-правові засади розвитку аграрного та земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І.Семчика.– К., 2005
2. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія /  За ред. В.І. Семчика. - К., 2003
3. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика.— К.,2000
4. Проценко Т.П.Правовий режим майна селян. (фермерських) господарств України: Монографія. — К., 2000.
5. Правові засади інноваційного розвитку в сільскому господарстві України : Монографія / Кол.авторів; За ред.В.І.Семчика.- К., 2010
Екологічне право
1. Хвесик М.А. та ін. Економіко-правове регулювання природокористування: Монографія.– К., 2004
2. Краснова Ю.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: Монографії.– К., 2013
3. Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р. Еколог. контроль: питання теорії і практики: Монографія. — К., 1999.
Земельне право
1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії: Монографія.– К., 2007
2. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія.– К., 2006
3. Носік В.В. Право власності на землю українського народу: Монографія.– К., 2006
4. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І.Семчика.– К., 2005
5. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія.– К., 2003
6. Шульга М.В. Актуальные и правовые проблемы земельных отношений в современных условиях: Монография.– Х., 2008
Кримінальне право, Кримінологія. Криміналістика.
1. Баулін Ю.В. Звільненння від кримінальної відповідальності: Монографія.– К., 2005
2. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины: Монография.– Х., 2000
3. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: Монографія.– К., 2005
4. Вереша Р.В. Співучасть у злочині: Монографія.– К., 2014
5. Вереша Р.В. Суб’єкт злочину: Монографія.– К., 2014
6. Губар С.В. Кримінальна юстиція в Україні 1927– 1939 роки: Монографія.– К., 2009
7. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія.– К., 2004
8. Квасневська Н.Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні: Монографія.– К., 2010
9. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримін.-правове та кримінологічне дослідження: Монографія.– К., 2003
10. Ковалевська Є.С. Кримінально-правова охорона військового майна за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України: Монографія / За ред. В.К.Матвійчука.– К., 2014
11. Колос М.І. Кримінальне право в Україні (Х- початок ХХІ століття): Монографія: В 2-х т. – К., 2011
12.Коновалова В.Є. Убийство: искусство расследования: Монография.– Х., 2013
13. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності: Монографія.– К., 1996
14. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: Монографія.– К., 2005
15. Кулик О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання: Монографія.– К., 2011
16.Литвак О.М. Держава і злочинність.– К., 2004
17. Мельник М.І. Корупція– корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія.– К., 2004
18. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления.– К., 1996
19. Мозоль С.А. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян: Монографія / За ред. М.І. Мельника.– К., 2011
20. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінальної-правової кваліфікації: Монографія.– К.,1999
21.Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: Монографія.– Х., 2012
22. Наден О.В. Торгівля жінками як крим.-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія.– К., 2004
23. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні:  причини, наслідки, механізм протидії: Монографія.– К., 2008
24. Рогов В.А. История уголовного права террора и репресий в Русском государстве XV– XVІІ в.в.– М., 1995
25. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину: Монографія.– К., 2002
26. Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України: Теорія. Історія. Коментар: Монографія.– К., 1997
27. Соловйова А.М. Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань: Монографія.– К., 2007
28. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: Монографія.– К., 2004
29. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія.– К., 2006
30. Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню: Монографія.– К., 2013
Кримінально– процесуальне право. Кримінально-виконавче право.
1. Автухов К.А. Виконання покаранння у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання: Монографія.– Х., 2013
2. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 1998
3. Коваленко Є.Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування: Монографія.– К., 2011
4. Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков І.О. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008
5. Козлов П.П. та ін. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008.Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві:деякі проблеми та шляхи їх вирішення: Монографія.– К., 2001
6. Маляренко В.Т. Перебудова кримін. процесу України в контексті європ. стандартів: Монографія.– К., 2005
7. Мельник М.І. Корупція– корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія.– К., 2004
8. Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2003
9. Перепелиця С.І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: Монографія.– Х., 2015
10. Похтава К.О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або тяжким тілесним ушкодженням в Україні: Монографія.– Х., 2014
11. Пташинський О.Б. Пенітенціарна система України: Монографія.– К., 2004
12. Процесуальні та криміналістичні дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): Монографія.– К., 1999
13. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008
14. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2006
15. Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально- процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: Монографія.– К., 2009
16. Удалова В.Д. Суд, як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія.– К., 2012
17. Фесенко Л.І. Предмет і тактика доказування кримінального насильства: Монографія.– К., 2012
18. Функції судового контролю у кримінальному процесі: Монографія.– К., 2015
19. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія.– Х., 2001
20. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: Монографія.– Х., 2011
21.Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: Монографія.– РRI, 2012
Міжнародне право
1. Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві: Монографія.– К.,2005
2. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: Монографія.- К., 2001
3. Європейська інтеграція України: Політ.-правові  проблеми / За ред. В.П.Горбатенка: Монографія.– К., 2005
4. Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: Монографія.– Х., 2010
5. Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР: Монографія.– К., 2005
6. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2002
7. Неліп М.І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві: Монографія.– К., 1999
8. Нурулаєв І.С.О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: Монографія.– К., 2009
9. Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Є.Грабаря: Монографія.– К., 2003
10. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України/ За ред. В.Н. Денисова.- К: Юстініан, 2006
Судові та правоохоронні органи
1. Бойчук А.Ю. Інститут адвокатури в Галичині другої половини ХІХ початку ХХ століття.Історико- правове дослідження: Монографія.– Одеса, 2012
2. Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: Монографія.– Х., 2010
3. Бринцев В.Д. Судовий конституціалізм в Україні: доктрина і практика формування: У 2-х кн. Кн.2: Монографія.– Х., 2015
4. Лемак Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань: Монографія.– Х., 2013
5. Погорецький М.А. та ін. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: Монографія.– К., 2014
6. Стефанюк В. Судова система України і судова реформа: Монографія.– К., 2001
7.Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: Монография.– К., 2001
Держава і право зарубіжних країн
1. Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (організац. і процесуальні засади).– К., 2000
Психологія,  педагогіка, філософія
1. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії: Монографія.– Львів, 1997
2. Корженко В.В. Філософія виховання: Зміна орієнтацій: Монографія.– К., 1998
3. Сідак В., Валько І. Мораль і безпека особи, нації, держави: істор.-філос. нариси: Монографія.– К., 2001
4. Юридична аргументація. Логічні дослідження: Монографія / За заг.ред. О.М.Юркевич.– Х., 2015
Історія, політологія
1. Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду: Монографія / За заг. ред. Ю.І. Римаренка. — К., 2000
2. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: Монографія. — К.,1999.
3. Костенко О.М. Проблеми №1 сучасної цивілізації (в українському контексті): Монографія / О.М.Костенко.- Черкаси,2008
4. Омельченко І.К. Політична поліція Російської імперії і Україна (середина XIX ст.) : Монографія.– К., 2004
5. Ю.І.Римаренко, Л.Є.Шкляр, C.Ю.Римаренко. Етнодержавознавство: Теоретико-методолотічні засади: Монографія.– К.,2001.
6. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. К., 2001

 


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Керуючий справами РІ КУП НАНУ: (0362) 62-05-89
Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62
Більше »

Випадкова фотографія

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки Рівненського інституту КУП НАНУ

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки