Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Кафедри >> Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін
Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін
   
      Загальна інформація про кафедру:
     Створена наказом ректора, академіком НАН України Ю.С. Шемшученко № 40-к від 30 травня 2002 року
     Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка фахівців з права, які б відповідали високим стандартам сучасної європейської науки. Навчальна програма є продуктом тісної співпраці Київського університету права з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, потужний науковий потенціал якого дозволив залучити до викладання безпрецедентну кількість фахівців найвищої кваліфікації. Програма пропонує студентам понад 40 лекційних курсів, які читають провідні фахівці України з даної проблематики, в т.ч. академіки, доктори та кандидати юридичних наук. Безпосереднє поєднання академічної науки з сучасною вищою освітою гарантує високий рівень знань майбутніх фахівців з юриспруденції.
     Основними завданнями кафедри є:  
     Забезпечення набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування юридичних  дисциплін; здійснення правового виховання студентів через предмети, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної  роботи;  організація та проведення ознайомчої  практики студентів
    Кафедра успішно здійснює навчальний процес і розробляє наукові проблеми, займається комплексним залученням студентів до науково-дослідної роботи.
    Кафедра забезпечує викладання дисциплін з усіх галузей права. Викладачі кафедри читають також низку спецкурсів для студентів  за напрямками правової спеціалізації.

     Наукова робота
     На кафедрі затверджена комплексна кафедральна тема «Сучасні проблеми державотворення і правотворення в Україні», яка включає наступні напрямки наукових досліджень:
1. Реформування судової влади та вдосконалення процесуального законодавства в Україні.
2. Розвиток демократичних засад місцевого самоврядування в Україні.
3. Державний контроль в Україні: організаційно-правові питання.
4. Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні.
     Працівники кафедри завжди беруть активну участь у різного рівня наукових конференціях, регіональних і міжнародних симпозіумах, проводять активну роботу з підготовки нових нормативних актів, дають свої висновки і рекомендації судовим і правоохоронним органам.
     Кафедра виступає ініціатором та організатором проведення науково-практичних конференцій для практиків, науковців, аспірантів та студентства. Викладачі кафедри готують студентів для участі з науковими доповідями у студентських наукових конференціях, що проводяться як Київським університетом права, так і іншими вищими юридичними закладами України і зарубіжжя

     На кафедрі працюють також викладачі і науковці центрального базового закладу Київського університету права НАН України, а також Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національного університету «Острозька академія», Національної академії служби безпеки України, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Свої знання з юридичної практики студентам Інституту передають судді, адвокати та прокурори.

Дисципліни, які закріплені за кафедрою:

1. Історія держави і права України
2. Теорія держави і права
3. Історія держави і права зарубіжних країн
4. Організація судових та правоохоронних органів
5. Римське приватне право
6. Конституційне право України
7. Кримінальне право
8. Цивільне право України
9.  Адміністративне право
10. Фінансове право
11. Муніципальне право
12. Кримінально-виконавче право
13. Канонічне право
14. Державне право зарубіжних країн
15. Етика юриста
16. Цивільний процес
17. Кримінальний процес
18. Підприємницьке право
19. Земельне право
20. Сімейне право
21. Адвокатура України
22. Криміналістика
23. Міжнародне публічне право
24. Міжнародне приватне право
25. Житлове право
26. Етика права
27. Прокуратура України
28. Трудове право
29. Нотаріат України
30. Судова бухгалтерія
31. Кримінологія
32. Історія вчень про державу і право
33. Аграрне право
34. Судова медична психіатрія
35. Екологічне право
36. Міжнародний комерційний арбітраж:
37. Адміністративний процес
38. Правова статистика
39. Господарське процесуальне право
40. Митна справа в Україні
41. Право соціального забезпечення
42. Юридична психологія
43. Юридичний захист прав суб'єктів земельних відносин
44. Державна реєстрація прав на землю
45. Проблеми кримінально-правової кваліфікації
46. Кримінально-правова  охорона  прав  інтелектуальної власності
47. Процесуальна документація
48. Реформування судової системи
49. Право інтелектуальної власності
50. Спадкове право
51. Конкурентне право
52. Проблеми регулювання заробітної плати
53. Господарські договори
54. Вексельне право
55. Правове регулювання інвестиційної діяльності
56. Юридичні особи

 

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Директор:(0362) 62-05-89
Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62
Приймальна комісія: 098-894-12-70